• Bezoekadres

  Eendrachtsweg 67
  3012 LG Rotterdam

 • Postadres

  Postbus 23080
  3001 KB Rotterdam

  • E info@stadsherstel-rotterdam.nl
  • T (010) 240 0999
  • F (010) 413 7068
Stadsherstel Historisch Rotterdam Rotterdams erfgoed in de steigers

Restauratie

Hervormd Burgerweeshuis, Historisch Delfshaven rijksmonument

1e fase afgerond

Share

Restauratie Voorhaven 57, voormalig Hervormd Burger Weeshuis (historisch Delfshaven)

Het voormalig burgerweeshuis aan de Voorhaven in historisch Delfshaven is door Stadsherstel eind 2010 aangekocht in een slechte staat van onderhoud. Het rijksmonument bestaat uit een voormalig woonhuis uit 1762 aan de Voorhaven, en een zijvleugel die in 1924 haaks op het gebouw werd aangebouwd. De twee bouwdelen begrenzen de achterliggende binnenplaats. Sinds 1973 heeft het burgerweeshuis de status van beschermd rijksmonument en sinds 1985 behoort het tevens tot het beschermd stadsgezicht van Historisch Delfshaven.

Stadsherstel heeft het gebouw – na de eerste hoogst noodzakelijke verbeteringen – verhuurd aan de Stichting Voorhaven57 waarbij zich verschillende startende ondernemers hebben aangesloten. Mede dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een bijdrage van een Rotterdamse stichting kon in september 2014 worden gestart met  de eerste fase van de cascorestauratie. De werkzaamheden vonden vooral plaats in het gedeelte aan de Voorhaven en betroffen onder andere: het herstel van scheuren in de gevels (zowel metselwerk als stucgevel), verwijderen van slechte stucgevel en vervangen door nieuw stucwerk, schilderwerk en houtrotherstel en het vervangen van zinken goten en de hwa’s.

In augustus 2015 is het werk door aannemingsbedrijf E.J. Bouwbedrijf B.V. afgerond. Het 2e deel is medio 2017 afgerond. Deze restauratie was gekoppeld aan definitieve herbestemming zodat het onderhoud van dit rijksmonument ook  voor de toekomst financieel  is geborgd. Met Stichting Voorhaven57 is tot een huurovereenstemming  gekomen om de ruimtes, voor diverse ondernemers in voornamelijk de creatieve sector, te verbeteren.

Contact

 • ing. Menno Spoormaker

  T. 010 240 0999
 • ir. Niels van der Vlist MCD

  T. 010 240 0999